اهداف اولین همایش ملی بهنژادی گیاهان دارویی

- ایجاد شبکه‌ای از بهنژادگران گیاهان دارویی و گردهمایی بمنظور بهره گیری از دانش و تجارب آن‌ها و تلاش در راستای هم افزایی و همگرایی محققین بهنژادی گیاهان دارویی.

- ارائه آخرین دستاوردها و تجربیات نوین علمی و کاربردی برای ارتقای هر چه بیشتر دانش مرتبط با بهنژادی و زیست فناوری گیاهان دارویی.

- ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی در کلیه حوزه‌های مختلف بهنژادی و زیست فناوری گیاهان دارویی و انعکاس نتایج پژوهش‌های انجام شده به بخش‌های اجرایی دولتی، خصوصی و کشاورزان جهت بهبود و رشد تولید پایدار در گیاهان دارویی.

 - تعامل و تبادل نظر بین صاحب نظران، پژوهشگران و فعالان صنعت گیاهان دارویی بر اساس محورهای همایش.

-  شناسایی ایده‌های برتر و تبدیل آن‌ها به طرح‌های سازنده.