گیاهان دارویی یکی از منابع طبیعی بسیار ارزشمند ایران و نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغال‌زایی و صادرات غیر نفتی دارد. بهنژادی گیاهان دارویی می‌تواند با معرفی ارقام اصلاح شده سازگار در راستای افزایش عملکرد و تولید محصولات با کیفیت عالی و در نتیجه عدم وابستگی به بذور اصلاح شده وارداتی باعث تحول عظیم در عرصه گیاهان دارویی شود. لذا اولین همایش ملی بهنژادی گیاهان دارویی توسط پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی پژوهشگاه افضلی پور با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی به صورت حضوری در دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ های 8 و 9 بهمن ماه 1402 با هدف ایجاد شبکه‌ای از بهنژادگران گیاهان دارویی و گردهمایی به‌منظور بهره گیری از دانش و تجارب آن‌ها و ارائه آخرین دستاوردها و تجربیات نوین علمی و کاربردی مرتبط با بهنژادی و زیست فناوری گیاهان دارویی برگزار خواهد شد. ارائه پژوهش‌های انجام شده در قالب سخنرانی، پوستر و برگزاری کارگاه‌های مختلف از برنامه‌های این همایش خواهد بود. امید است با همکاری کلیه متخصصین حوزه فوق الذکر گامی موثر و استوار در راستای توسعه گیاهان دارویی برداریم.