برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

10 بهمن 1402
13:00-15:00

500,000

ریال ایران
تالار اندیشه دانشگاه شهید باهنر
شرکت کنندگان: 10
دکتر محمد حسین فتوکیان

10 بهمن 1402
08:00-12:30

750,000

ریال ایران
تالار اندیشه
شرکت کنندگان: 14
دکتر خیری-دکتر جزایری-دکتر شیدایی

10 بهمن 1402
15:00-17:00

500,000

ریال ایران
تالار اندیشه
شرکت کنندگان: 8
دکتر حسین دهقان

09 بهمن 1402
11:30-13:30

500,000

ریال ایران
تالار اندبشه
شرکت کنندگان: 1
مهندس امیر برزگر
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.