نکته: جهت پرداخت هزینه‌ها ابتدا از منوی ثبت نام زیر منوی "شرکت در کنفرانس" را باز نموده و فرم شرکت در همایش را ذخیره و سپس در زیرمنوی "صدور صورتحساب و پرداخت هزینه"  گزینه ادامه صورت حساب را انتخاب کرده تا نهایتا وارد صفحه پرداخت آنلاین شوید.