وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سازمان حفتظت محیط زیست

سازمان حفتظت محیط زیست

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

سیویلیکا

سیویلیکا

انجمن علمی بذر ایران

انجمن علمی بذر ایران

بانک تجارت

بانک تجارت

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

ستاد توسعه زیست فناوری

ستاد توسعه زیست فناوری